De Stip | 6 weken beeldend en bewegend werken met een prentenboek

De kleuterschool van het Klein Seminarie in Hoogstraten organiseert elk jaar een dynamoPROJECT. Deze keer kozen ze voor de combinatie van dans en beeld en werkten ze samen met Annelies Mertens en Leen Verdonck van dAnsbeeLd. Als uitgangspunt gebruikten ze zes weken lang het prentenboek De Stip. De kleuters leerden ronde, uitdijende vormen kennen en werden uitgenodigd tot creatieve zelfexpressie.

De kleuterschool van het Klein Seminarie in Hoogstraten heeft over de hele lijn een muzische en projectmatige aanpak. Creatieve expressie staat centraal in de leefgroepen, waar alle leeftijden door elkaar zitten. Voor dit dynamoPROJECT focuste de school op een combinatie van dans en beeld.

‘We proberen zoveel mogelijk verschillende kunstenaars naar de school te halen’, zegt directrice Marjan Putman. Voor kleuters is dat niet vanzelfsprekend, vaak zijn cultuurpartners gespecialiseerd in oudere kinderen. Via Cultuurkuur kwamen we in contact met dAnsbeeLd. Zij waren enorm geëngageerd en begonnen bij het eerste telefoontje al mee te denken.’

Zes weken aan de slag met stippen

Samen met haar team koppelde Marjan het thema ‘dans en beeld’ aan de ronde en uitdijende vormen van het prentenboek De Stip. In totaal werkten de kleuters zes weken voltijds rond het project. De leerkrachten en de dames van dAnsbeeLd begeleidden het traject, soms samen, dan weer apart om daarna weer samen verder te gaan ... Zo deden ze o.a. Sherborne, yoga oefeningen met ronde vormen én er kwam een oma op bezoek met een oude drukpers.

‘Er ligt vaak een grote druk op kleuters om te presteren. We proberen hen te leren dat het oké is om buiten de lijntjes te kleuren’

Marjan Putman - directeur

De kracht van vrije expressie

De jongste kleuters maakten in een sessie een verrassende creatie met houtskool. Met hun voeten en handen creëerden ze vanuit stippen nieuwe vormen. ‘Sommigen durfden in het begin niet goed mee te doen, maar na een tijdje kwamen ze toch los’, vertelt leerkracht Kim. ‘Eerst met een teentje, dan met een hele voet en vijf minuten later lagen ze helemaal in de houtskool! Ze voelden dat alles mocht en daardoor groeide hun zelfvertrouwen. Het was mooi om te zien hoe ze open bloeiden.’

Door het project merkten de leerkrachten ook dat ze met weinig materiaal heel veel kunnen doen. Zo deed dAnsbeeLd een sessie waarbij de oudere kleuters tekenden op plastic bekertjes. Nadien werden die in de oven gezet en gesmolten tot harde schijfjes waar een gaatje in kon om op te hangen. 'De kleuters konden het hele proces volgen!'

‘Het is geweldig om te merken hoe ze nu overal stippen in zien. Als kinderen op een andere manier naar beelden kunnen kijken begint hun fantasie te werken. Ze leren creatief denken, iets wat wij als volwassenen vaak niet meer kunnen.’

Marjan Putman - directeur

Samen iets nieuws creëren

De oudere groep deed ook enkele sessies drama en dans. Daarin bouwden ze met hoepels een constructie. De ene groep begon eraan en de volgende werkte er op verder. Alleen door samen te werken konden ze een mooi geheel maken. Annelies en Leen nodigden de kleuters uit om actief deel te nemen en niks was verkeerd. Door de juiste aanpak en muziekkeuze wisten ze de aandacht van de kleuters aan één stuk door vast te houden.

De dames van dAnsbeeLd straalden tegelijk passie en rust uit.’, zegt Marjan. Het was ook mooi om te zien dat alles samen gebeurde. Dat sociale aspect was voor ons heel belangrijk. Achteraf gaven ze lesfiches met inspiratie voor de toekomst. Super tof! Ook van de ouders kregen we heel enthousiaste reacties. We hebben nu al zin om opnieuw samen te werken.’

Als apotheose was er een tentoonstelling van de kunstwerken op het schoolfeest. Om ze te zien moest je door een parcours met hoepels, zoals de kleuters ook tijdens de workshops deden.

Tips van leerkrachten Leen en Kim en directrice Marjan

  • Gebruik een (prenten)boek als houvast. De Stip is heel abstract, je kan er dus alle kanten mee uit.
  • Zorg voor een goed oriënteringsgesprek met de externe partner. Het is belangrijk dat je dezelfde verwachtingen hebt.
  • Laat het dynamoPROJECT aansluiten bij je reguliere lessen of thema. Zo komt het werk er niet bovenop, maar verrijk je je lessen muzisch.
  • Werk in de klas op voorhand rond het thema. Zo worden de kinderen al geprikkeld en zo ben je sneller vertrokken.
  • Werk met kleine groepen, niet met alle kleuterklassen samen. Zo kan je meer diepgang bereiken in het project.
  • Laat het project lang genoeg lopen zodat het echt kan doordringen.

Wil jij ook een kunstenaar bij jou in de klas om je lessen 'muzischer' aan te pakken?

Auteur Natacha Michiels
Organisaties dAnsbeeLd vzw
Schooljaar 2017-2018
Projectverantwoordelijke Juf Leen Hermans