Kan ik alleen een heenreis of alleen een terugreis aanvragen?

Dat kan! Maar het formulier verwacht dat je een heenreis én een terugreis aanvraagt.

Enkel een heenreis nodig? Zo ga je te werk:

Je vult het formulier volledig in met een heen- en terugrit:

 • Bij de heenreis geeft je de werkelijke gegevens in.
  • Bijvoorbeeld: 'Lijn 48'.
 • Wanneer het tijdstip van de terugreis tijdens de spitsuren valt, identiek is aan een eerdere aanvraag of je hoeft geen terugreis omdat je bijvoorbeeld dit traject via eigen vervoer doet … Kies dan bij uren van de terugreis voor een fictieve tijd, binnen de toegelaten uren. Bij 'lijnnummer(s) terugreis' vermeld je het werkelijke tijdstip van terugkeer en de manier waarop je zal terugkeren.
  • Bijvoorbeeld: 'Terugreis om 16.00 uur met betaald ticket voor lijn 48'.
  • Bijvoorbeeld: 'We doen dit traject rond 12.00 uur via eigen vervoer/te voet’.

Heenreis

Bij het vertrek toon je de gratis dynamoOPWEG-voucher en indien van toepassing het betalende ticket aan de bestuurder van De Lijn. 

Enkel een terugreis nodig? Zo ga je te werk:

Je vult het formulier volledig in met een heen- en terugrit:

 • Wanneer het tijdstip van de heenreis tijdens de spitsuren valt, identiek is aan een eerdere aanvraag of je hoeft geen heenreis omdat je bijvoorbeeld dit traject via eigen vervoer doet … Kies dan bij uren van de heenreis voor een fictieve tijd, binnen de toegelaten uren. Bij 'lijnnummer(s) heenreis' vermeld je het werkelijke tijdstip van terugkeer en de manier waarop je zal terugkeren.
  • Bijvoorbeeld: 'De heenreis om 8.00 uur met een betaald ticket voor lijn H2'.
  • Bijvoorbeeld: 'We doen dit traject rond 8.10 uur via eigen vervoer/te voet’.
 • Bij de terugreis geeft je de werkelijke gegevens in.
  • Bijvoorbeeld: 'Lijn H2'.

Terugreis

Bij de terugreis toon je de gratis dynamoOPWEG-voucher en indien van toepassing het betalende ticket aan de bestuurder van De Lijn.