Wie kan de Kunstkuuraanvraag bekijken?

Je moet subsidiebeheerder (=dynamobeheerder) zijn voor jouw school om een dynamoOPWEG, dynamoPROJECT of Kunstkuur aan te vragen en op te volgen.

Dat betekent dat je gebruikersnaam verbonden is aan de pagina van jouw school op Cultuurkuur. Deze goedkeuring vraag je eenmalig. Daarna kan je zelf zo vaak als je wenst je aanvraag voor Kunstkuur bekijken. Indien je geen Kunstkuuraanvraag ziet verschijnen op je schoolpagina betekent dat dat jij geen subisdiebeheerder bent.

Deze persoon heeft daarmee het mandaat om deze subsidies verder op te volgen. Elke aanvraag voor een subsidie vereist nauwkeurige opvolging en kan financiële gevolgen hebben voor uw instelling. Zorg ervoor dat opvolging voorzien is in geval van afwezigheid van deze verantwoordelijke. Het is mogelijk om meerdere personeelsleden aan te duiden als subsidiebeheerder.

Als de subisdiebeheerder de aanvraag ondertekent dan is deze automatisch bij de tweede keer ook doorgestuurd en ingediend.