Wat zijn de criteria voor een Kunstkuuraanvraag?

 Inhoudelijke criteria

 1. Op welke wijze zorg je dat het delen, aanwenden en verhogen van expertise tussen leerkrachten en eventueel een externe partner op de klasvloer tot stand komt?

   

 2. Is er een gezamenlijke inschatting van de beginsituatie inzake kunst- en cultuureducatie van de school voor basis-, secundair of instelling voor hoger onderwijs? Daarbij kan het voorstel zich baseren op de eerdere kunst- en cultuurervaringen van de school.

   

 3. Hoe komt de aanvraag tegemoet aan de specifieke behoeften en context van de scholen, de instellingen voor hoger onderwijs en de academie in kwestie?

   

 4. Worden er initiatieven genomen om leerlingen basis- of secundair onderwijs naar het deeltijds kunstonderwijs toe te leiden?

   

 5. In welke mate worden leeractiviteiten die het cultureel bewustzijn en de culturele expressie verhogen geïntegreerd in of sluiten ze aan bij het lesgebeuren ?

   

 6. Het procentueel aandeel van kinderen die beantwoorden aan SES- en GOK-indicatoren of de deelname van een school voor buitengewoon onderwijs aan het saemnwerkingsinitiatief.

   

 7. Wanneer er wordt samengewerkt met een externe partner, hoe krijgt deze samenwerking dan vorm?

   

 8. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van de lokale samenwerkingsverbanden over de verschillende onderwijsnetten.