Vijf keer wonen

Op een inspiratiedag van CANON Cultuurcel sloeg bij Wali Oliviers, leraar aan de Berchemse school voor Schoonheidszorgen Denise Grésiac, het projectvirus over. Het moest iets worden rond wonen en diversiteit. Een brainstormsessie met collega’s en dramadocente Tania Draulans bracht raad.

pc310024.jpg
pc310030.jpg

Onze wereld omvat heel wat kleine wereldjes waarmee de leerlingen zelden of nooit in contact komen: het gesloten wereldje van asielzoekers of dat van senioren in een tehuis bijvoorbeeld. Wereldjes waarin mensen amper in contact komen met schoonheidsverzorging, iets waar onze leerlingen dan weer dag in dag uit mee bezig zijn. Door met een mobiel schoonheidscentrum naar die gemeenschappen te trekken en de mensen te behandelen, krijgen de leerlingen de kans om direct met deze mensen in contact te komen. En zo blijkt … gesprekken over verzorging en schoonheid leiden immers al snel tot gesprekken over het leven.

Vijf weken - vijf leefgemeenschappen – twee keer vijf leerkrachten

Een vijftigtal leerlingen die al voldoende praktijkervaring hadden, werden opgedeeld in vijf klasoverschrijdende groepen. Na enkele voorbereidende lessen trok elke groep voor één dag naar een leefgemeenschap in het Antwerpse: asielzoekers, gehandicapten, senioren in een bejaardentehuis, vrouwen in een vluchthuis of kinderen op internaat. Telkens ging er één leerkracht mee die in de kerngroep van het project zat, en één vakleerkracht voor verzorging. Tijdens de behandeling praatten ze over elkaars manier van leven en wonen. Enkele leerlingen die vreemde talen spraken, konden zelfs optreden als tolk! Vooroordelen smolten weg, maskers vielen af en de angst voor stiltes tussendoor bleek ongegrond.

In een tweede fase werd het thema ‘wonen’ door alle leerkrachten op school in hun vak opgenomen. Zo werden ook de vijfdejaars die minder praktijkervaring hebben, betrokken bij het project.

Vijf domeinen - vijf kunstenaars

Vervolgens kwamen vijf kunstenaars voor een dag naar de school. Elke groep trok samen met een kunstenaar het atelier in om hun impressies van het bezoek op een creatieve manier uit te werken. Via video, drama, muziek, dans of beeldende kunst kwam de groep tot verrassende resultaten. En hoewel de kunstenaars maar voor één dag werden betaald, waren sommigen van hen al vrijwillig meegegaan tijdens het bezoek aan de leefgemeenschap!

Het hele project werd door alle deelnemende leerlingen en leerkrachten als zeer positief geëvalueerd. Nadien werden de resultaten uit de ateliers aan de hele school en alle geïnteresseerden getoond.

Tips van Wali

  • Stem op voorhand grondig je verwachtingen met elkaar af. De contacten met alle leefgroepen verliepen goed, op één na. Het bleek soms moeilijk de groepen te selecteren en er zeker van te zijn dat iedereen op dezelfde golflengte zat.
  • Denk na over de indeling van de groepen. De klasoverschrijdende indeling van groepen maakte het praktisch veel ingewikkelder dan nodig. Maar op andere vlakken had dit ook heel wat voordelen!
  • Streef niet naar ‘kwalitatief betere’ resultaten. Wat telt is het proces dat de leerlingen doorlopen. Zij die zelden de kans krijgen zich expressief uit te drukken, hebben dat met de hulp van de kunstenaars fantastisch gedaan

Culturele vaardigheden en dragers

Wil je meer inzetten op cultuur in jouw klas? Ontdek de theorie Cultuur in de Spiegel.

CIS cirkel basis

Culturele vaardigheden

waarnemen

  • Door met hun mobiel schoonheidscentrum naar een leefgemeenschap te trekken kwamen de leerlingen in contact met mensen waar ze anders nooit mee in aanraking kwamen.

verbeelden

  • De leerlingen verwerkten hun impressies van de bezoeken op een creatieve manier. Via video, drama, muziek, dans en beeldende kunst werd hun fantasie geprikkeld.

conceptualiseren

  • De leerlingen praatten met diverse mensen over elkaars manier van leven en wonen. Het thema ‘wonen’ werd in de klassen onderzocht aan de hand van de diverse verhalen van asielzoekers, gehandicapten en senioren.

analyseren

  • De leerlingen gingen op zoek naar verbanden in de verhalen en vergelijken met hun eigen leefsituatie.